Postupné zavádění LEAN technik do provozu

Koncem letošního roku začneme postupně v provoze zavádět Lean techniky, tzv. štíhlou výrobu. Jedná se způsob výroby, kdy se dodavatel snaží maximálně uspokojit požadavky zákazníků, s minimálními náklady, v co nejkratším čase, bez ztráty kvality, minimalizací plýtvání. Zákazník neplatí vícenáklady na celou výrobu pomocí snížení zásob, zkrácení dodacích lhůt, odstranění nadvýroby, snížení zmetkovosti...

Budou zapracovány techniky jako Kanban (vizuální úkolovník s přehledem rozpracovanosti) nebo 5x Proč (při řešení výrobních složitostí).

K tomu zapracujeme do systému maximálně automatizaci pomocí compů ke snížení chybovosti. Pro individuální zakázkové kolorování plnou automatizaci nelze využít.

O dalších procesních novinkách a zhodnocení stávajícího stavu budeme průběžně informovat.